Category: Mua website

Cuộc phỏng vấn độc quyền với chủ sở hữu mới của StyledThemes

Cuộc phỏng vấn độc quyền với chủ sở hữu mới của StyledThemes

Gần đây, chúng tôi có cuộc phỏng vấn độc quyền với chủ sở hữu mới của StyledThemes.com, Roshan Bhattarai một doanh nhân web thành công, sau khi anh ấy đặt giá thầu chiến thắng 32.000 đô la cho StyledThemes.com! Trong cuộc phỏng vấn, Roshan cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về StyledThemes, nền […]

Read More

LimaEasy đóng cửa với giá 24500 đô la

LimaEasy đóng cửa với giá 24500 đô la

Bài viết này sẽ nói về câu chuyện LimaEasy đóng cửa với giá 24500 đô la. Sau khi anh ấy hoàn tất thành công 24.500 đô la Mua ngay bây giờ, chúng tôi đã có cơ hội ngồi lại với Travis, chủ sở hữu mới của LimaEasy.com để nói về thương vụ mua lại mới […]

Read More

12000 đô la mua lại TheBacosystemBracket

12000 đô la mua lại TheBacosystemBracket

Bài viết này sẽ tổng hợp lại câu chuyện 12000 đô la mua lại TheBacosystemBracket. Hôm nay chúng tôi phỏng vấn Biệt động quân. Dù đã trở thành doanh nhân web, Dan Anton, người đã mua lại trang web nổi tiếng TheBacosystemBracket.com trên Flippa với giá 12.000 đô la. Bạn chắc chắn muốn bắt gặp […]

Read More

X